تبلیغات
اجتماعی، علمی، روانشناسی - تست جالب شناخت روحیه
.  با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطلب بدهید
سه شنبه 21 اردیبهشت 1389  11:24 ق.ظ

http://persian-star.net/1388/1/25/2.jpg

با توجه به روحیات خود پاسخ سوالات زیر را در ذهن نگه دارید:

1-پایان دنیا نزدیك است. اگر فقط بتوانید یك نوع از حیوانات را نجات
دهید، كدام را انتخاب میكنید؟

الف : خرگوش
ب : گوسفند
پ : گوزن
ت : اسب


2- به آفریقا رفتهاید. به هنگام بازدید از یكی از قبیلهها، آنها اصرار
میكنند كه یكی از حیوانات زیر را به عنوان یادگاری با خود ببرید. كدام را
انتخاب میكنید؟

الف : میمون
ب : شیر
پ : مار
ت : زرافه3- فرض كنید خطای بزرگی انجام دادهاید و خداوند برای مجازات شما تصمیم
گرفته است كه به جای انسان، شما را به صورت یكی از حیوانات زیر در آورد.
كدام را انتخاب میكنید؟

الف : سگ
ب : گربه
پ : اسب
ت : مار


4- اگر قدرت داشتید كه یك نوع از حیوانات را برای همیشه از روی كره زمین
نابود كنید، كدام را انتخاب میكردید؟

الف : شیر
ب : مار
پ : تمساح
ت : كوسه


5- یك روز، با حیوانی برخورد میكنید كه میتواند با شما به زبان خودتان
صحبت كند. دلتان میخواهد كه كدامیك از حیوانات زیر باشد؟

الف : گوسفند
ب : اسب
پ : خرگوش
ت : پرنده


6- در یك جزیره دور افتاده، تنها یك موجود زنده به عنوان همدم و همراه
شما وجود دارد. كدامیك را انتخاب میكنید؟

الف : انسان
ب : خوك
پ : گاو
ت : پرنده


7- اگر قدرت داشتید كه هر نوع حیوانی را اهلی و دستآموز كنید. كدامیك از
حیوانات زیر را به عنوان حیوان خانگی خودتان انتخاب میكردید؟

الف : دایناسور
ب : ببر
پ : خرس قطبی
ت : پلنگ


8- اگر قرار بود برای 5 دقیقه به صورت یكی از حیوانات زیر در میآمدید،
كدامیك را انتخاب میكردید؟

الف : شیر
ب : گربه
پ : اسب
ت : كبوتر


 
 
 


تحلیل جواب:

1- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و كشش دارید.

الف: خرگوش- كسانی كه دارای شخصیت دوگانه هستند، به سردی یخ در ظاهر اما
به گرمی آتش در باطن

ب: گوسفند- مطیع و گرم

پ: گوزن- زیبا و آداب دان

ت: اسب- كسانی كه غیرقابل جلوگیری، بیبند و بار و آزاد هستند.
 
 
 

2- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، كدام رویكرد برای شما
خوشایندتر و موثرتر است.

الف: میمون- مبتكر و باذوق كه هیچگاه احساس خستگی نكنید.

ب: شیر- سرراست، صاف و پوست كنده به شما بگوید كه دوستتان دارد.

پ: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد

ت: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نكند.

 
 
 
3- دلتان میخواهد معشوقتان چه عقیدهای درباره شما داشته باشد.

الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم

ب: گربه- شیك و زیبا

پ: اسب- خوش بین

ت: مار- انعطافپذیر

 
 
 
4- چه اتفاقی باعث میشود كه شما رابطهتان را قطع كنید/ از چه خصوصیتی بیش
از همه نفرت دارید.


الف: شیر- متكبر و خودخواه، امر و نهی كن

ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمیدانید چگونه او را خوشحال كنید.

پ: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل

ت: كوسه- ناامن
 
 
 

5- دوست دارید چه نوع رابطهای با او برقرار سازید.

الف: گوسفند- سنتی، بدون آن كه چیزی بگوئید او بفهمد چه میخواهید، ارتباط
برقرار كردن از طریق قلبها.

ب: اسب- هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت كنید، هیچ چیز مخفی در
میان نباشد.

پ: خرگوش- رابطهای كه همیشه خود را گرم و عاشق او حس كنید.

ت: پرنده- رابطهای پایدار و طولانی و بالنده
 
 
 

6- آیا به او خیانت می كنید.

الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقیات احترام میگذارید، پس از ازدواج هیچ
كار خلافی نمیكنید.

ب: خوك- نمیتوانید در مقابل تمایلاتتان مقاومت كنید، به احتمال زیاد
خیانت میكنید.

پ: گاو- خیلی سعی میكنید كه چنین كاری نكنید.

ت: پرنده- شما هرگز نمیتوانید استوار و ثابت قدم باشید، شما واقعاً برای
ازدواج مناسب نیستید و نمیخواهید تعهدی بپذیرید.

 
 
 
7- درباره ازدواج چه فكر میكنید.

الف: دایناسور- شما خیلی بدبین هستید و فكر میكنید این روزها دیگر ازدواج
سعادتمندانه وجود ندارد.

ب: ببر- شما به ازدواج به صورت یك چیز گرانبها فكر میكنید. پس از آن كه
ازدواج كردید، پیوند زناشویی و همسرتان را بسیار باارزش و گرامی میدارید.

پ: خرس قطبی- شما از ازدواج میترسید، فكر میكنید آزادیتان را از شما
خواهد گرفت.

ت: پلنگ- شما همیشه طالب ازدواج بودهاید ولی در واقع، شناخت دقیقی از آن
ندارید

 
 
 
8- در این لحظه، به عشق چگونه فكر میكنید.

الف: شیر- شما همیشه تشنه عشقید و میتوانید هر كاری برای آن بكنید اما به
راحتی در دام عشق نمیافتید.

ب: گربه- شما خیلی خودمحور و خودخواهید. شما فكر میكنید عشق چیزی است كه
میتوانید به دست آورید و هرگاه كه خواستید آن را دور بیاندازید.

پ: اسب- شما نمیخواهید در قید و بند یك رابطه پایدار قرار بگیرید. به هر
چمن كه رسیدی گلی بچین و برو

ت: كبوتر- شما به عشق به صورت یك تعهد دو طرفه فكر میكنید.


آخرین پست ها
دریافت کد ابزار آنلاین